Dyrekcja Zespołu

Dyrektor
Miejskiego Zespołu Szkół nr 8 
w Krośnie

p. Marta Habrat

Wicedyrektor
Miejskiego Zespołu Szkół nr 8 
w Krośnie

p. Małgorzata Błaszczyk