Rada Pedagogiczna

 • Habrat Marta  – Dyrektor, nauczyciel dyplomowany, biologia;
 • Błaszczyk Małgorzata  – Wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany, język polski;
 • Barabasz Danuta  – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna;
 • Baran Sylwester – nauczyciel stażysta, matematyka, fizyka;
 • Bokota Renata  – nauczyciel dyplomowany, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • Borek Kinga – nauczyciel stażysta, język angielski;
 • Częczek-Serwińska Beata – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna;
 • Dachowska-Guzik Natalia  – nauczyciel dyplomowany, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • Foremny Iwona  – nauczyciel dyplomowany, język angielski;
 • Frankiewicz Katarzyna – nauczyciel kontraktowy, język angielski;
 • Frączek Marta  – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna;
 • Frej-Zajdel Karina  – nauczyciel dyplomowany, bibliotekarz;
 • Frydrych Małgorzata – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, logopedia;
 • Gancarz Renata  – nauczyciel dyplomowany, język angielski;
 • Gierlasińska Maria  – nauczyciel mianowany, religia;
 • Guzik Katarzyna – nauczyciel kontraktowy, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy;
 • Habrat Mirosław  – nauczyciel dyplomowany, neurologopeda;
 • Juszczyk Janusz  – nauczyciel dyplomowany, pedagog, informatyka, technika;
 • Jurczak-Kuźnar Anna – psycholog szkolny;
 • Kafel Cecylia– nauczyciel dyplomowany, chemia, biologia, przyroda;
 • Kalistel-Pojnar Erwina – nauczyciel, j. hiszpański;
 • Karpińska Urszula  – nauczyciel dyplomowany, wychowawca świetlicy, historia, wychowanie do życia w rodzinie;
 • Kilar Joanna  – nauczyciel dyplomowany, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • Kozner Gabriela – nauczyciel mianowany, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • Krzal Renata  – nauczyciel dyplomowany, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • ks. Liszka Łukasz – nauczyciel, religia;
 • Maculski Marcin  – nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne;
 • Maczuga Małgorzata  – nauczyciel dyplomowany, wychowawca świetlicy;
 • Marszałek-Liput Katarzyna  – nauczyciel mianowany,  pedagogika przedszkolna wczesnoszkolna;
 • Najbar Magdalena  – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna;
 • Oryszczak Joanna  – nauczyciel dyplomowany, historia, wos;
 • Pelczar Małgorzata  – nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne, muzyka;
 • Przybysz Anna  – nauczyciel kontraktowy, pedagogika przedszkolna;
 • Soliński Dariusz  – nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne, edb;
 • Sowińska Joanna  – nauczyciel dyplomowany, język polski;
 • Swołkowicz Ewelina  – nauczyciel mianowany, wychowawca świetlicy, pedagog, terapia pedagogiczna;
 • Szwed Anna – nauczyciel dyplomowany, plastyka, wychowanie fizyczne;
 • Szwed Beata– nauczyciel dyplomowany, geografia, przyroda, informatyka;
 • Teśniarz Jolanta  – nauczyciel dyplomowany, język polski, muzyka;
 • Wojtoń Marlena  – nauczyciel kontraktowy, pedagogika przedszkolna;
 • Zajdel Grażyna  – nauczyciel dyplomowany, matematyka;
 • Zajdel Jolanta  – nauczyciel dyplomowany, matematyka, wychowanie fizyczne;
 • Zajdel Stefania  – nauczyciel mianowany, język niemiecki.