Rada Rodziców PM3

Rada Rodziców działająca w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023.

 

Zarząd

Przewodnicząca: p. Beata Jakubowska

Z-ca przewodniczącej: p. Wioleta Kwiatek

Sekretarz: p. Monika Chmura

Skarbnik: p. Kornelia Wnęk

Komisja rewizyjna

p. Monika Fieldasz
p. Joanna Urbanek