Klauzula – stosunek pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku ze stosunkiem pracy