Szkoła Podstawowa Nr 8 im. „Dar Górników” w Krośnie będzie miała nowoczesną pracownię OZE.

Podczas uroczystości
Czcionka:
A- A A+
      W najbliższych miesiącach w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Dar Górników w Krośnie zostanie utworzona nowoczesna pracownia OZE. Na ten cel placówka otrzymała dotację w wysokości 67 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie, wkład własny Gminy Miasto Krosno to 7 500,00 zł. Łączna wartość zadań zaplanowanych w ramach realizacji projektu to 75 000,00 zł.

27 czerwca w Sali Kolumnowej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste przekazanie promes na dotację do szkolnych ekopracowni w wyniku naboru konkursowego wniosków o dotację, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły”. Spośród wszystkich nadesłanych wniosków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przyznał dotację 45 szkołom z powiatów województwa podkarpackiego. W 20 szkołach powstaną pracownie Odnawialnych Źródeł Energii, a w 25 szkołach pracownie przyrodnicze.
Nabór wniosków odbywał się w trybie konkursowym i był prowadzony dwuetapowo. Dzięki pozytywnej ocenie wniosku wstępnego złożonego przez szkołę w I etapie naboru oraz wniosku głównego złożonego przez Gminę Miasto Krosno przy wsparciu Dyrektor szkoły w II etapie naboru, Szkoła Podstawowa Nr 8 im. „Dar Górników wchodząca w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 8 w Krośnie znalazła się na wysokim 4 miejscu na liście rankingowej dotowanych szkół, w których powstaną pracownie OZE.
Sala w której powstanie ekopracownia OZE zostanie wyremontowana, wyposażona w meble oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. W nowopowstałej, dobrze wyposażonej pracowni uczniowie już od najmłodszych lat będą mogli w sposób namacalny poznawać sposoby pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Nauczanie z pewnością stanie się dla nich bardziej atrakcyjne, przyjazne i ciekawe. Z pewnością spora grupa odbiorców będzie dążyć do tego, aby zgłębiać te zagadnienia i tematy na kolejnych etapach edukacyjnych.
Ponadto w ramach realizacji projektu zaplanowano:
– przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych pn. „Odnawialne źródła energii”,
– przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii,
– zakup nagród w konkursie,
– pokaz eksperymentów chemicznych pn. „Co to jest powietrze”,
– organizację imprezy pn. „Festiwal czystego powietrza”,
– wycieczkę do oczyszczalni ścieków, która do swojej działalności wykorzystuje 60-70% pozyskanej energii odnawialnej,
– zakup lamp solarnych.
Zakończenie projektu przewidziano na październik 2023.
 
 
 
<< Poprzedni wpis Następny wpis >>