Szkoła dzisiaj

Od 1 września 2009 r. Szkoła Podstawowa nr 8 wraz z Miejskim Przedszkolem nr 3 tworzą Miejski Zespół Szkół nr 8 w Krośnie. Obecnie w zespole naukę pobiera 484 dzieci i młodzieży (332 uczniów i 152 przedszkolaków) zorganizowanych w 23 oddziałach (17 szkolnych, 6 przedszkolnych). Pracuje tutaj 48 nauczycieli wszystkich specjalności o najwyższych kwalifikacjach. Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową. Posiadamy:

Lekcje języka angielskiego w klasach VII i VIII są prowadzone z podziałem na grupy według stopnia zaawansowania. Posiadamy ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Prowadzimy innowacje w zakresie technik skutecznego uczenia się i szybkiego czytania, zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze.

Każdy uczeń ma szanse na indywidualny rozwój i osiągnięcie sukcesu w wybranej dziedzinie.