Historia szkoły

       Szkoła Podstawowa nr 8 im. „Dar Górników” w Krośnie w dzielnicy Zawodzie powstała jako 102 Pomnik Tysiąclecia w naszym województwie. Została wybudowana z funduszy Zarządu Głównego Związku Zawodowego Górników w Katowicach. Jej otwarcie nastąpiło 17 września 1966 roku. Tak pisała o naszej szkole ówczesna prasa: „Szkoła należy w Krośnie i w powiecie do najpiękniejszych i najlepiej wyposażonych w pomoce dydaktyczne. Jest to budynek 3-piętrowy składający się z 15 sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pięciu gabinetów i pięciu pracowni. W szkole pobiera naukę 432 dzieci.”

       Pierwszym dyrektorem naszej szkoły był Pan Tadeusz Alibożek, który kierował nią nieprzerwanie do 1976 roku. W tym też okresie placówka funkcjonowała jako szkoła podstawowa z oddziałami dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. W roku szkolnym 1969/70 z istniejących klas specjalnych utworzono Szkołę Podstawową Nr 11. Te dwie szkoły w jednym budynku funkcjonowały do roku 1976, kiedy to znów je połączono. Szkoła zorganizowana była wtedy w 23 oddziałach, w tym – 5 oddziałów specjalnych, 2 oddziały szpitalne i 2 oddziały przedszkolne. Łącznie 417 dzieci! Następnym dyrektorem szkoły była nieżyjąca już Pani Danuta Piróg. Po niej przez 10 lat do roku 1991 naszą szkoła kierowała Pani dyrektor Anna Chmura. Po jej odejściu na emeryturę dyrektorem „Ósemki” został Pan Zygmunt Ginalski. W roku szkolnym 1995/96 dyrektorem szkoły została Pani Elżbieta Janas, która kierowała nią do 2004 r. Od roku szkolnego 2004/2005, aż do roku 2018 dyrektorem szkoły była Pani Jadwiga Kasprzyk. Po podjęciu przez nią decyzji o odejściu na emeryturę, od roku szkolnego 2018/19 stanowisko dyrektora szkoły piastuje Pani Marta Habrat.

      W ostatnim dziesięcioleciu szkoła została poddana termomodernizacji i generalnym remontom wewnętrznym. W projektowaniu wystroju wnętrz i elewacji budynki wiele rozwiązań i pomysłów wniosła wieloletnia Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Świder-Gajewska, która zawodowo zajmuje się projektowaniem wnętrz.

      Z dumą możemy powiedzieć, że należymy do grona najlepszych szkół w mieście. Mamy bardzo dobre warunki lokalowe, dobrze wyposażone klasopracownie i coś z czego jesteśmy szczególnie dumni wspaniałych uczniów. Od początku istnienia szkoły jej uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki w nauce. Możemy poszczycić się jednymi z najwyższych wyników sprawdzianów zewnętrznych w mieście, województwie i kraju. Przez wszystkie lata uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę i wpisali się licznie na listę laureatów konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim w takich dziedzinach wiedzy jak: biologia, fizyka, matematyka, język polski i sztuka. Możemy również pochwalić się laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim w zakresie wiedzy o ruchu drogowym, ekologii oraz dotyczących zdrowego stylu życia. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w wielu dziedzinach sportu, także w szachach. Nie brakuje też chętnych uczniów do udziału w konkursach recytatorskich, czytelniczych i plastycznych.

      Ogromną wagę przywiązujemy do kwestii wychowania. W swej historii szkoła dopracowała się swoistych tradycji. Należy do nich:

  • sztandar szkoły,
  • hymn szkoły,
  • odświętny strój szkolny,
  • pasowanie pierwszoklasistów na uczniów,
  • pasowanie na czytelnika,
  • Barbórka – Święto Patrona Szkoły,
  • spotkania opłatkowe przed Świętami Bożego Narodzenia,
  • Jasełka,
  • uroczyste pożegnanie absolwentów.

      Jesienią 2006 r. szkoła obchodziła jubileusz 40-lecia swego istnienia. Z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową. Drugą ufundowała absolwentka naszej szkoły, długoletnia Przewodnicząca Rady Rodziców i Przewodnicząca Obchodów 40-lecia Szkoły Pani Kamila Bogacka-Brożyna.

      Od 2004 r. organizujemy Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej, który odbywa się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Uczniowie korzystają z cyklu zaplanowanych przedstawień z zakresu edukacji muzycznej i teatralnej, a konkursy kuratoryjne, międzyszkolne oraz szkolne na mistrza przedmiotu, plastyczne i informatyczne stwarzają dzieciom szansę na osiągnięcie sukcesu w wybranej dziedzinie.

      W dniach 20-21 października 2016 roku Szkoła obchodziła Jubileusz 50-lecia swego powstania. W trakcie jego obchodów otrzymaliśmy, ufundowany przez Radę Rodziców sztandar. Na ręce Pani dyrektor Jadwigi Kasprzyk, sztandar przekazali przedstawiciele Rady Rodziców, tworzący poczet sztandarowy, w osobach: p. Krzysztof Stelmach, p. Magdalena Jabłońska-Środa, p. Kinga Firlit-Liput. Pierwszy uczniowski poczet sztandarowy tworzyli: Maciej Szczurek (klasa VIa), Paulina Kozłowska (klasa VIb) i Natalia Leczek (klasa VIa). Powołano również rezerwowy poczet sztandarowy, w skład którego wchodzili: Adam Płoszczyca (klasa VIa), Oliwia Jórasz (klasa VIa) i Olga Oryszczak (klasa Vb). Projekt graficzny sztandaru jest autorstwa p. Janusza Juszczyka. Sztandar wykonała, wyszywając go ręcznie p. Stanisława Marecka ze Strzyżowa.