Ekopracownia – zielone serce szkoły – stawiamy na ekologię!

ekopracownia logo
Czcionka:
A- A A+
      Od września tego roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Krośnie będą mogli korzystać z programu Ekopracownia – zielone serce szkoły, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Gminę Miasto Krosno. Dzięki temu wsparciu dzieci zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Obecnie trwają prace remontowe nad przygotowaniem pracowni i przystosowaniem do prowadzenia zajęć i działań w kierunku rozbudzenia świadomości ekologicznej, a w szczególności poczucia odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi, oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów na temat odnawialnych źródeł energii.
      Pracownia zostanie wyposażona w nowe meble, atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz audiowizualne. Będą z niej korzystali wszyscy uczniowie naszej szkoły, w tym również najmłodsi. Program edukacji ekologicznej z wykorzystaniem ekopracowni jest propozycją rozszerzenia ekologicznych aspektów podstawy programowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zasobów przyrody i zmian w niej zachodzących. Zarówno wygląd pracowni, jak i jej wyposażenie oraz różnorodność i innowacyjność prowadzonych w niej zajęć, będą miały na celu :
  • bezpośrednią obserwację środowiska oraz zjawisk w nim zachodzących,
  • zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w poznawaniu zagadnień przyrodniczych i rozwiązywaniu problemów ekologicznych,
  • rozbudzenie ciekawości i pasji przyrodniczej wśród dzieci i pozytywnego nastawiania do nauki – przygotowanie do konkursów,
  • wdrażanie do poszukiwania nowych rozwiązań, np. praca metodą projektu,
  • kształcenie pracy zespołowej poprzez przygotowywanie akcji, festynów, happeningów lub wystaw.
      Już w drugiej połowie września w ramach realizacji programu zostanie zorganizowany w naszej szkole Festiwal Czystego Powietrza, którego założeniem jest upowszechnienie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza i jego wpływu na nasze zdrowie oraz budowanie pozytywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza. Podczas tej imprezy przeprowadzimy wśród uczniów klas I-III, IV-VI, VII-VIII konkurs wiedzy na temat: Odnawialne źródła energii. Ponadto zorganizowany zostanie konkurs plastyczny Moja ziemia, mój dom, dedykowany uczniom krośnieńskich szkół podstawowych, na wykonanie ulotek i plakatów dotyczących konieczności wspólnego dbania o czystość powietrza. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane jako materiał edukacyjny i podczas happeningu rozdane mieszkańcom dzielnicy Zawodzie. W ten sposób pragniemy włączyć się w działania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, które pozwolą na wychowanie i wykształcenie człowieka odpowiedzialnego za zasoby przyrody.
 
 
Następny wpis >>