O bibliotece

W bibliotece

Historia biblioteki szkolnej sięga początków naszej szkoły. Obecnie jej księgozbiór liczy około 8000 woluminów. Są to: książki przygodowe, obyczajowe, historyczne, przyrodnicze, bajki i baśnie. Księgozbiór popularno-naukowy oraz lektury obowiązkowe dla uczniów uzupełniany jest na bieżąco. Warsztat informacyjny biblioteki tworzą: księgozbiór podręczny, wydawnictwa ogólnoinformacyjne, katalogi alfabetyczny i rzeczowy, kartoteki tekstowe. Zbiory zostały sklasyfikowane wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Oprócz dokumentów piśmienniczych gromadzone są pozaksiążkowe źródła informacji, np. encyklopedie multimedialne, filmy na kasetach wideo i in. pomoce audiowizualne. Całość zbiorów jest na bieżąco opisywana bibliograficznie i katalogowana wg drugiego stopnia szczegółowości.

W roku szkolnym 1999/2000 biblioteka została przeprowadzona do nowego pomieszczenia, w którym mogłam urządzić kącik czytelniczy. W czasie przerw wszystkie miejsca są zajęte. Uczniowie mają swobodny dostęp do półek, na których wyeksponowane są zbiory komiksów. Właśnie te pozycje są często pierwszym krokiem do sięgnięcia po bardziej wartościowe książki. Ogromną popularnością cieszy się pisemko dla najmłodszych dzieci „Już czytam”. Jego ogromną zaletą jest duży i wyraźny druk.

Biblioteka w naszej szkole stanowi również azyl dla wielu uczniów uciekających przed hałasem. Przychodzą chętni do obejrzenia ciekawych wydawnictw, albumów czasopism, które wzbogacają księgozbiór podręczny czytelni. Biblioteka wyposażona jest w sprzęt audiowizualny oraz komputer, dzięki któremu są obecnie komputeryzowane zbiory biblioteczne. W bibliotece szkolnej znajdują swoje miejsce również uczniowie aktywni. Wielu z nich należy do ”aktywu bibliotecznego”, angażując się w pracy na rzecz biblioteki oraz do „Klubu Miłośników Książki”.

Od września 2006 r. biblioteka dysponuje Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej ufundowanym przez Europejski Fundusz Społeczny.

Renata Rachwał
bibliotekarka