Ważne telefony

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  • ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 Krosno, tel. 13- 43-262-95
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  • ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno, tel. 13-42-026-87
  • Czynny: codziennie w godz. 7:30 – 18:30
 • Katolicki Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy Archidiecezji Przemyskiej
  • ul. Portiusa 4, 38-400 Krosno, tel. 13- 436-82-51
  • Czynny: codziennie w godz. 8:00 – 14:00 (poniedziałek), 16:00 – 18:00 (czwartek)
 • Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy
  • ul. Legionów 8, 38-400 Krosno, tel./fax: 13-43-230-86
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, tel. 13-432-04-59
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, tel. 13-437-57-32, 13- 437 -57- 33, 13- 437- 57 -34
 • Miejska Komisja Ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, tel. 13-43-204-56, tel. zaufania (13) 432-56-50
 • Poradnia Odwykowa
  • ul. Grodzka 45, 38-400 Krosno, tel. 13-43-213-91
 • Sąd Rejonowy
  • ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, tel. 13-43-684-78
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
  • ul. Wolności 3, 38-400 Krosno, tel. 13-420-16-31
 • Komenda Miejska
  • ul. Lwowska 28, 38-400 Krosno, tel. 13-432-93-10
 • Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
  • ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno, tel. 13-43-205-19
 • Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  • ul. Rynek 2, 38-400 Krosno, tel. 13-43-236-18
 • Stowarzyszenie SOS Rodzinie Poradnia Rodzinna
  • ul. Rynek 12, 38-400 Krosno, tel. 13-43-207-67
 • Stowarzyszenie Troski O Dzieci i Młodzieży im. Ks. B. Markiewicza P.N. „Oratorium Twój Dom”
  • ul. Wojska Polskiego 26, 38-400 Krosno, tel. 13-43-662-51, 13-43-662-14
 • Środowiskowy Hufiec Pracy przy MOSIR
  • ul. Bursaki 41, 38-400 Krosno, tel. 13-42-020-41
 • MAZ-MED Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową
  • ul. Orzeszkowej 16, 35-073 Rzeszów, tel. 17-85-280-00, 17- 86-257-47
 • Adopcyjny – TPD
  • Warszawa. tel. 22-827-50-23
 • Adopcyjny „Pomoc matce – życie dziecku”
  • Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy: tel. 22-619-63-95,
  • Adopcje zagraniczne: 22-818-54-30
 • Dla dzieci i młodzieży zaniedbanych, wykorzystywanych seksualnie, których rodzice piją
  • Stowarzyszenie Opta, Warszawa, tel. 22-827-61-72
 • Pomarańczowa Linia
  • Ogólnopolska linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji dla rodziców pijących alkoholi zażywających inne substancje psychoaktywne (narkotyki, leki itp.): 0801 140 068, informacje i konsultacje poniedziałek – piątek w godz. 14:00 – 20:00
 • Niebieska Linia
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: tel. 0 801 120 002 (telefon działa od poniedziałku soboty w godz. 10:00 – 22:00, a w niedzielę 10:00 – 16:00), tel. 22-666-00-60 (telefon działa od poniedziałku soboty w godz. 10:00 – 22:00)
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka
  • ul. Plac Wolności 1, 35-073 Rzeszów, tel. 17-85-249-45
 • Biuro Rzecznika Praw Dziecka
 • ul. Śniadeckich 10, Warszawa, tel. informacyjno-interwencyjny 22-696-55-50
  • (codziennie w godz. 8:15 – 20:00)
 • Dla osób z problemem alkoholowym
  • Polskie Towarzystwo Pomocy Psychologicznej: tel. 22-842-26-00 (telefon działa codziennie w godz. 10:00 – 20:00)
 • Młodzieżowy:
  • tel. 988 (telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 10:00 – 18:00)
 • Dla skłóconych małżeństw, problemy osobiste i młodzieżowe
  • 0 606 290 124 (całodobowy), 22-736-84-86 (w godzinach 22:00 – 6:00)
 • Dla zagrożonych alkoholizmem i ich rodzin
  • Polska Liga Trzeźwości: tel. 22-825-66-26 (telefon działa od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00)
 • Narkotykowy telefon zaufania
  • Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR: tel. 22-823-65-31 (telefon działa od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 21:00)
 • Narkomania, pomoc rodzinie, pogotowie makowe
  • Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”: tel. 22-844-44-70, 0 801-109-696 (telefon działa od poniedziałku do piątku w godz.10:00 – 20:00, w soboty w godz. 10:00 – 15:00)
 • Rzecznik Praw Ucznia
  • przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 15:00 w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w pokoju 136, tel. 17-86-711-36, telefon działa od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00