Egzamin ósmoklasisty 2024

Terminy egzaminu dla uczniów klas ósmych w roku szkolnym 2023/24
 • 14 maja 2024 r. (wtorek) godz. 9.00 Język polski;
 • 15 maja 2024 r. (środa) godz. 9.00 Matematyka;
 • 16 maja 2024 r. (czwartek) godz. 9.00 Język obcy nowożytny.

Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty

 • 10 czerwca (poniedziałek) – język polski;
 • 11 czerwca (wtorek) – matematyka;
 • 12 czerwca (środa) – język obcy nowożytny.
Czas trwanie egzaminów
 • Język polski – 120 minut (wydłużenie do 180 minut*);
 • Matematyka – 100 minut (wydłużenie do 150 minut*);
 • Język obcy nowożytny – 90 minut (wydłużenie do 135 minut*)
*wydłużenie czasu egzaminu to jedno z dostosowań, możliwe dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
Wyniki egzaminów
 • Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2024r;
 • Termin wydania zdającym zaświadczeń – 6 lipca 2024r.