Dzienny rozkład dnia

  • 7.00 – 9.00 – Przygotowanie uczniów do lekcji, gry i zabawy w kącikach zainteresowań, rozmowy z dziećmi
  • 11.30 – 12.25 – Zabawy ruchowe, gry stolikowe, zajęcia indywidualne.
  • 12.25 – 14.00 – Obiad.
  • 14.00 – 14.30 – Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z rocznym planem pracy: zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia taneczne, zabawy integracyjne, zabawy na placu zabaw i boisku szkolnym.
  • 14.30 – 16.30 – Odrabianie lekcji, nauka własna, oglądanie filmów edukacyjnych, czytanie.