Godziny pracy świetlicy

W roku szkolnym 2022/2023 świetlica pracuje codziennie od 7.00 do 8.45 oraz od 11.30 do 16.00

Obiady wydawane są w godzinach od 12.25 do 13.00

Drugie śniadanie jest o godz. 9.40 Uczniowie klas I – III otrzymują herbatę, mleko i owoce w swoich salach.