O przedszkolu

Nasze przedszkole mieści się w dzielnicy Krosna – Zawodzie, przy ulicy Prochownia 4a. Walorem placówki jest jej lokalizacja w widocznym, a zarazem ustronnym miejscu, otoczonym zielenią, na ciekawym, pagórkowatym terenie z dużym ogrodem i placem zabaw, wyposażonym w nowoczesny sprzęt. Od lokalizacji placówki pochodzi jej nazwa. Budynek posiada dwie kondygnacje. Mieści się w nim sześć sal zabaw, sala zajęć dodatkowych, gabinet logopedyczny, nowoczesna kuchnia oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

Uczymy dzieci miłości, szacunku do otoczenia, wyrabiamy w nich poczucie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyją. Staramy się uświadomić dzieciom, że są cząstką przyrody i uczyć je nie tylko korzystania z dobrodziejstw natury, ale dostrzegania jej piękna i troski o środowisko naturalne. Naszym celem jest dobro i wszechstronny rozwój przedszkolaków. W logo przedszkola porównujemy naszą pracę do niezwykłego pociągu, który odbywa podróż ku przyszłości. Dzieciństwo, to jakby jedna z pierwszych stacji, ale jakże istotna w podróży w życie. To wiedza, miłość, optymizm, szacunek, obcowanie ze sztuką i przyrodą, a także możliwość rozwijania talentów i pasji, niezbędna, aby dotrzeć do kolejnej … i kolejnej stacji. W takim właśnie duchu i przyjaznej atmosferze wychowuje się dzieci w naszym przedszkolu.

W przedszkolu pracuje sześć oddziałów: 3-latki, 3, 4-latki, 4, 5-latki, 5-latki, 5,6-latki i 6-latki.