Oferta

Jesteśmy placówką oświatowo-wychowawczą, która dba o wszechstronny rozwój swoich wychowanków, a także dobre ich przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Dla nas każde dziecko jest indywidualnością. Pracę z dziećmi dostosowujemy do ich potrzeb, możliwości i zainteresowań. Dziećmi opiekuje się doskonale wykształcony, zaangażowany i kochający maluchy personel.

Nauczycielki naszego przedszkola pracują w oparciu o:

 • Program wychowania przedszkolnego WSiP „Kocham przedszkole”,
 • Program własny „Przygoda z przyrodą”,
 • Program własny edukacji regionalnej „Jak to dawniej było”,
 • Program własny „Wychowanie artystyczne dziecka w przedszkolu”,
 • Program własny „Przedszkolaki lubią ruch”,
 • Program wychowania przedszkolnego „W świecie dobrych obyczajów”.

Kalendarz ważniejszych imprez:

 • Listopad – Święto Niepodległości (starsze grupy),  Andrzejki,
 • Grudzień – Mikołaj, Spotkanie wigilijne,
 • Styczeń – Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy,
 • Marzec – Powitanie wiosny,
 • Kwiecień – Spotkanie wielkanocne, Święto Ziemi,
 • Maj – Święto Rodziny (połączone Święto Mamy i Taty),
 • Czerwiec – Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, Pożegnanie Starszaków.

Prowadzimy:

 • zajęcia otwarte dla rodziców, 
 • konsultacje dla rodziców w drugą środę miesiąca od 16.00 do 17.00,
 • pedagogizację rodziców poprzez pisemko „Jestem Rodzicem”

Dzieci uczestniczą w wycieczkach, przedstawieniach teatralnych organizowanych na terenie przedszkola oraz w krośnieńskich placówkach kulturalnych.

Współpracujemy z rozmaitymi instytucjami na terenie Krosna:

 • Muzeum Rzemiosła,
 • Muzeum Podkarpackim,
 • Centrum Dziedzictwa Szkła,
 • Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza,
 • Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Krośnieńską Biblioteką Publiczną,
 • Szkołą Podstawową nr 8,
 • innymi przedszkolami,
 • Policją,
 • Państwową Strażą Pożarną,
 • Pogotowiem Ratunkowym.

Poza codziennymi zajęciami programowymi przedszkole posiada również ofertę zajęć dodatkowych takich jak:

 • Rytmika – ćwiczenia słuchowe, ruchowe, zabawy muzyczne, taniec – dla każdej grupy wiekowej.
 • Język angielski – dla każdej grupy wiekowej.
 • Religia – przybliża dzieciom treści religijne – zajęcia dla dzieci 5 i 6 letnich.
 • Zajęcia sportowe w szkolnej sali gimnastycznej dla 5 i 6- latków.

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku,
w budynku szkoły od 7.00 do 16.00
w budynku przedszkola od 7.00 do 16.30