Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia obowiązujący w naszym przedszkolu.

Dzieci młodsze

GodzinyRodzaj zajęć
7.00 – 8.30Schodzenie się dzieci, zabawy inspirowane przez dzieci i nauczycielkę, zabawy twórcze, konstrukcyjne, dydaktyczne.
Indywidualne kontakty z dzieckiem i rodzicami.
8.30 – 9.00Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.
9.00 – 9.30Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.
9.30 – 9.50Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową.
9.50 – 11.45Zabawy swobodne, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, kontakt ze sztuką (przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne), zabawy badawcze, rytmika, język angielski, kontakt z literaturą dziecięcą.
11.45 12.00Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.
12.00 12.30Obiad.
12.30 14.30Odpoczynek, leżakowanie, czynności samoobsługowe.
14.30 – 14.45Podwieczorek.
14.45 – 16.00Zabawy swobodne w sali, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami.

Dzieci starsze

GodzinyRodzaj zajęć
7.00 – 8.30Schodzenie się dzieci, zabawy inspirowane przez dzieci i nauczycielkę, zabawy twórcze, konstrukcyjne, dydaktyczne.
Indywidualne kontakty z dzieckiem i rodzicami.
8.30 – 9.00Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.
9.00 – 9.30Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.
9.30 – 10.30Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową.
10.30 – 11.45Zabawy swobodne, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, rytmika, język angielski, kontakt ze sztuką (przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne)
11.45 12.00Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.
12.00 12.30Obiad.
12.30 14.30Religia, zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, praca wyrównawcza, kontakt z literaturą dziecięcą.
14.30 – 14.45Podwieczorek.
14.45 – 16.00Zabawy swobodne w sali, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami.